Kabuki Sushi

01:00 pm - 09:00 pm
Domicilio:$25.00
Entrega50 min

2x1

Makis

Temaki